Ανακοινώσεις Γραμματείας
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013 14:50

Δήλωση Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας Δευτεροετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013

Παρακαλείσθε να δηλώσετε την Εξεταστική Περίοδο στην οποία επιθυμείτε να παρουσιάσετε τη Διπλωματική Εργασία σας έως και τις 25 Αυγούστου 2013 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι διαθέσιμες Εξεταστικές Περίοδοι έχουν ως εξής:

1) Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 (2 ημερομηνίες παρουσίασης - ανά παρουσίαση 10 φοιτητές το μέγιστο)

2) Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014 (2 ημερομηνίες παρουσίασης - ανά παρουσίαση 10 φοιτητές το μέγιστο)

3) Μάιος - Ιούνιος 2014 (2 ημερομηνίες παρουσίασης - ανά παρουσίαση 10 φοιτητές το μέγιστο)

4) Οκτώβριος - Νοέμβριος 2014 (1 ημερομηνία παρουσίασης - 10 φοιτητές το μέγιστο)

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013 14:59

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244