Ανακοινώσεις Γραμματείας
Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016 11:18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-2017

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 1437/10-07-2015) διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.Δ.Ε. - Master) στην «Παθολογία της κύησης» (Αγγλικός Τίτλος: «High Risk Pregnancy»). Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τον Ιούνιο 2016 (Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12:00 - 15:00) στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, υπ' όψιν κας Α. Τσιπούρα, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Γραμματεία Μεταπτυχιακού, 2ος όροφος, Ρίμινι 1, Χαϊδάρι (Τ.Κ. 12462) (πληροφορίες στο τηλ. 210-5832215 και στις ιστοσελίδες http://www.grammateia.med.uoa.gr και http://www.soranos.org) τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Αίτηση υποψηφίου (από την ιστοσελίδα http://www.grammateia.med.uoa.gr)
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ισχύει για όσους έχουν ανάλογο τίτλο)
5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (ισχύει για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών)
6. Αντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας / αντιστοιχίας τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
7. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των ανωτέρω αντιγράφων
8. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (Απαραίτητο είναι το βιογραφικό σημείωμα να συνοδεύεται από αντίγραφα των βεβαιώσεων, τα οποία να πιστοποιούν την ακρίβεια όσων αναφέρονται σε αυτό.)
9. Επιστολή έκφρασης των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
10. Αντίγραφο φωτοτυπίας αστυνομικής ταυτότητας
11. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016 11:21

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244