Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος

 

Εμμ. Σαλαμαλέκης
Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημ. Κασσάνος
Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Νικ. Παπαντωνίου
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Γ΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών-Νοσοκομείο «Αττικόν»
Διευθυντής ΠΜΣ «Παθολογία της Κύησης»

 

Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος

 

Εμμ. Σαλαμαλέκης
Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημ. Κασσάνος
Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Νικ. Παπαντωνίου
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Γ΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών-Νοσοκομείο «Αττικόν»
Διευθυντής ΠΜΣ «Παθολογία της Κύησης»
Ιωάννης Εμμ. Γραμματικάκης MSc, PhD
Επιμελητής Α΄ΕΣΥ-Δρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών-Νοσοκομείο «Αττικόν

 

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244