Διδασκόμενη ύλη

Διδασκόμενη ύλη

Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο «Αρεταίος» του νοσοκομείου κάθε Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 15.00 και 19.30 μμ. Η πρώτη σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών (ειδικευόμενοι, ειδικευμένοι, μαίες, βιολόγοι) αποτελείται από 54 άτομα που προέρχονται από σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας. Οι φοιτητές επελέγησαν κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ενώ ακολούθησε και προφορική συνέντευξη. Η έναρξη των μαθημάτων έγινε στις 3/11/2009 με την εναρκτήρια διάλεξη του Καθηγητή και Διευθυντή του Προγράμματος κ. Εμμ. Σαλαμαλέκη.
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου Μεταπτυχιακό Διπλώματος είναι εξαμηνιαία.
Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής: - Α΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού και εργαστηριακές ασκήσεις – Β΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής – Γ΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα Βασικής Υποδομής – Δ΄ διδακτικό εξάμηνο: Επιλεγóμενα μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Στα μαθήματα βασικής υποδομής προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, δημιουργία ομάδων εργασίας, κλινική προσέγγιση και αξιολόγηση περιπτώσεων επίσκεψη σε κέντρα και εργαστήρια του εσωτερικού και εξωτερικού υπό προϋποθέσεις και κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον/την εκπαιδευόμενο/η).

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα: Παθολογία της κύησης Ι   (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

 

 • βασικές αρχές-εισαγωγικές έννοιες-ορολογία (βιολογία, χημεία, φαρμακολογία, φυσική)
 • ιστορικά στοιχεία για τη μαιευτική και την παθολογία της κύησης
 • εμβρυoλογία, επιθηλιομεσεγχυματογενής μετάπλαση και εμβρυϊκή ανάπτυξη
 • γενετική της αναπαραγωγής
 • προγεννητικός έλεγχος και γενετικές ανωμαλίες
 • πλακούντας, γονιμοποίηση και εμφύτευση
 • αμνιακό υγρό
 • τροφοβλάστη, παθολογική διείσδυση
 • εμβρυϊκή και μητρική ανοσοανοχή
 • προγεστερόνη και κύηση
 • φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση
 • φυσιολογία του ενδομητρίου-μυομητρίου
 • εισαγωγή στη γυναικολογική ενδοκρινολογία
 • περιβαλλοντική επίδραση στην ανάπτυξη του εμβρύου
 • διατροφή και κύηση
 • μέθοδοι παρακολούθησης του εμβρύου
 • βασικές αρχές υπερηχογραφίας και Doppler
 • εμβρυϊκή δραστηριότητα
 • βιοφυσική εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου
 • τρισδιάστατη υπερηχογραφία στην κύηση
 • εμβρυϊκή κυκλοφορία
 • εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία
 • αρρυθμίες του εμβρύου
 • ενδοκρινολογία και οξεοβασική ισορροπία του εμβρύου
 • εμβρυϊκή πνευμονική ωριμότητα
 • σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι μοριακής μικροβιολογίας-γενετικής στην παθολογία της κύησης
 • μηχανισμοί μεταγραφικής ρύθμισης και διαταραχές στην κύηση
 • γονιδιακή έκφραση στο σύστημα αναπαραγωγής του ανθρώπου
 • βιοαισθητήρες
 • συγκριτική γονιδιωματική
 • βιοϊατρική μηχανική
 • βιοχημικοί δείκτες-πρωτεωμική-μεταβολομική και εφαρμογές στην παθολογία της κύησης
 • πρωτεωμική αποτύπωση (proteomic fingerprint) βιοδεικτών αμνιακού υγρού
 • εφαρμογή πρωτεωμικης στη διάγνωση εμβρυϊκής ανευπλοειδίας
 • πρωτεΐνες εξωκυτταρίου χώρου-διαγνωστικές εφαρμογές στην κύηση
 • χαρτογράφηση του γονιδιώματος-προοπτικές-εφαρμογές-ηθικά διλήμματα
 • φαρμακευτικά σκευάσματα κατά την κύηση
 • οργάνωση και διαχείριση μονάδων κύησης υψηλού κινδύνου-χώρων περίθαλψης
 • ιατρική δεοντολογία
 • ανθρώπινη αναπαραγωγή και βιοηθικά ζητήματα
 • νομικό πλαίσιο-αστική-ποινική ευθύνη στη μαιευτική-γυναικολογία
 • εξωσωματική γονιμοποίηση-νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • παρένθετη μητρότητα-νομικά-ηθικά διλήμματα
 • υπογεννητικότητα-υπογονιμότητα και δημογραφικό πρόβλημα
 • διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 • κλωνοποίηση-παρόν και μέλλον
 • επιλογή φύλου, γονιδιακή θεραπεία θαλασσαιμίας και άλλων νοσημάτων

 

Κλινική εξάσκηση, πρακτική εμπειρία (Κλινική εξέταση, απεικονιστικός έλεγχος, παρουσίαση περιστατικών, αντιμετώπιση, παρακολούθηση παθολογικών περιστατικών, σύγχρονες  τεχνικές)

 

Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα: Παθολογία της κύησης ΙΙ  (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

 

 • παθολογία της κύησης-θεωρητική προσέγγιση και αντιμετώπιση κατά περίπτωση
 • νέες μέθοδοι παρακολούθησης και περιγεννητικό αποτέλεσμα
 • αυτόματες αποβολές
 • καθ΄ έξιν αποβολές παθογένεια σε κυτταρικό-γονιδιακό επίπεδο
 • ανεπάρκεια τραχήλου
 • πρόωρος τοκετός
 • πρόωρη ρήξη υμένων, παράταση κύησης
 • παθολογία του τοκετού
 • παθολογία της λοχείας
 • ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR)
 • πολύδυμη κύηση
 • ανώμαλες θέσεις του πλακούντα
 • ασυμβατότητα Rhesus
 • ενδομήτριες λοιμώξεις
 • καρδιοπάθειες στην κύηση
 • θρομβοεμβολική νόσος
 • υπερτασική νόσος της κύησης
 • προεκλαμψία
 • παθήσεις νεφρών στην κύηση
 • παθήσεις αναπνευστικού
 • αιματολογικά νοσήματα
 • καρδιοτοκογραφία
 • θρομβοεμβολική νόσος και κύηση
 • αντιπηκτικές αγωγές
 • πνευμονική εμβολή
 • συγγενές εξάρθρημα ισχίου
 • ενδοσκόπηση και υπογονιμότητα
 • νεοπλασίες-στοχευμένες θεραπείες και γονιμότητα
 • κληρονομικοί καρκίνοι και υπογονιμότητα
 • φυσική της ακτινοβολίας
 • ακτινοβολία και κύηση

Κλινική εξάσκηση, πρακτική εμπειρία (Κλινική εξέταση, απεικονιστικός έλεγχος, παρουσίαση περιστατικών, αντιμετώπιση, παρακολούθηση παθολογικών περιστατικών, σύγχρονες  τεχνικές)

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                      

Μάθημα: Παθολογία της κύησης III  (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

 

 • προεμφυτευτική διάγνωση
 • ενδοκρινολογία τοκετού
 • διαβήτης και κύηση
 • ενδοκρινοπάθειες και κύηση
 • εμβρυϊκός προγραμματισμός (fetal programming)
 • παθήσεις του γαστρεντερικού
 • παθήσεις του ήπατος
 • ρευματολογικά νοσήματα και νοσήματα του συνδετικού ιστού
 • κακοήθειες κατά την κύηση
 • νευρολογικές παθήσεις
 • παθήσεις του νεογνού
 • δερματολογικά νοσήματα κατά την κύηση
 • τροφοβλαστική νόσος
 • ολιγάμνιο
 • πολυάμνιο
 • σύνδρομο υποκλοπής
 • υδροκεφαλία
 • κεφαλαιμάτωμα
 • παράλυση βραχιονίου πλέγματος
 • εγκεφαλική παράλυση
 • αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού
 • βιοδείκτες περιγεννητικής ασφυξίας
 • παλμική οξυμετρία
 • αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών του προσώπου
 • αίτια μητρικών-εμβρυϊκών θανάτων
 • σύνδρομο SIRS στη μαιευτική
 • παρασιτικά νοσήματα κατά την κύηση
 • χειρουργικές λοιμώξεις στην κύηση
 • χοριοαμνιονίτιδα
 • τεχνολογικές εξελίξεις στη μαιευτική γυναικολογία
 • ενδομήτριες χειρουργικές επεμβάσεις-παρόν και μέλλον
 • εμβολισμός αγγείων μετά τον τοκετό
 • βιομαθηματικά και βιοτεχνολογία
 • νανορομπότ στη θεραπεία νόσων
 • ρομποτική χειρουργική στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητος
 • νευρωνικά δίκτυα και διάγνωση εμβρυϊκής υποξίας
 • φορητή καρδιοτοκογραφία
 • ενδομήτριες θεραπείες με LASER
 • μεταμόσχευση ωοθήκης στην υπογονιμότητα-παρόν και μέλλον
 • DNA αίματος στην πρώϊμη διάγνωση επιπλοκών της κύησης
 • ψηφιακές τεχνικές απεικόνισης στη μαιευτική-γυναικολογία
 • διαγνωστική χρήση μικροσυστοιχιών

 

Κλινική εξάσκηση, πρακτική εμπειρία (Κλινική εξέταση, απεικονιστικός έλεγχος, παρουσίαση περιστατικών, αντιμετώπιση, παρακολούθηση παθολογικών περιστατικών, σύγχρονες  τεχνικές)

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                           25 ΠΜ

 

Ο φοιτητής επιλέγει 2 επιλεγόμενα μαθήματα.

Το κάθε επιλεγόμενο μάθημα λαμβάνει 2,5  ΠΜ    

                                   

Μαθήματα επιλογής (προσκεκλημένοι εκπαιδευτές)                   5 ΠΜ

Δ1 Βιοηθικά ζητήματα στην παθολογία της κύησης
Δ2 Νεώτερες τεχνολογίες στη μαιευτική γυναικολογία
Δ3 Ιστοπαθολογία του Εμβρύου και του Πλακούντα
Δ4 Παιδική - Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός

           

Για τη λήψη του Π.Μ.Σ απαιτείται συνολικά η συγκέντρωση 120 Π.Μ από όλα τα εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργανόγραμμα »

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244