Μήνυμα του Διευθυντή ΠΜΣ

Καλωσόρισμα - Επιτροπές

Η Γ΄ Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» το Σεπτέμβριο του 2003. Έκτοτε, προσπάθειά μας ήταν η πλήρης ανάπτυξη και δραστηριότητα όλων των τμημάτων στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.Στην κλινική δραστηριοποιούνται Ιατροί (Πανεπιστημιακοί, Ιατροί ΕΣΥ, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Επιστήμονες, Μετεκπαιδευόμενοι στις ειδικές μονάδες της Κλινικής, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες, ενώ εκπαιδεύονται 16 Ειδικευόμενοι στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής μας αποτελείται από μαίες, νοσηλεύτριες, βοηθούς νοσηλείας και βοηθούς θαλάμων.

Ο 21ος αιώνας βρίσκει τη Μαιευτική και Γυναικολογία να έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο. Μεγάλο τμήμα της έρευνας αφορά την Παθολογία της Κύησης, θέμα το οποίο πραγματεύεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γ΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σήμερα, οι νέες διαγωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι καθιστούν αναγκαία τη συνεχή εκπαίδευση των Μαιευτήρων Γυναικολόγων, ενώ οι νέες τεχνικές που εφαρμόζονται συχνά εγείρουν και βιοηθικά ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιχειρείται η παρουσίαση όλων των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων για τη Παθολογία της Κύησης, καθώς και ο προβληματισμός σε θέματα που ανακύπτουν στην καθ΄ημέρα κλινική πράξη.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα διακεκριμένων διδασκόντων, από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, επιτρέπει την άριστη εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών φοιτητών, δίνοντας τους παράλληλα την ευκαιρία να επισκεφθούν ερευνητικά κέντρα και κλινικές της Ελλάδας ή του εξωτερικού προκειμένου να αποκτήσουν ουσιαστικά εφόδια για την άσκηση της Μαιευτικής Γυναικολογίας.

Προοπτική και αδιάκοπη προσπάθεια του προσωπικού της Κλινικής είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Νοσοκομείου, καθώς και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται και αναπτύσσονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό επιστημονικό αποτέλεσμα.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους διδάσκοντες του Προγράμματος, οι οποίοι τιμούν με τη συμμετοχή τους την Κλινική μας, αλλά και το προσωπικό του Νοσοκομείου, Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό, για τις συνεχείς και επίπονες προσπάθειες που κατέβαλλε, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη της Κλινικής, αλλά και για την άριστη συνεργασία μας κατά τα τελευταία επτά έτη. Με την πεποίθηση ότι το Πρόγραμμα Σπουδών θα ανταποκριθεί στους υψηλούς στόχους εκπαιδευτών και φοιτητών καλοσωρίζω τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή

 

Σοφία Καλανταρίδου
Καθηγήτρια Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών-Διευθύντρια Γ΄Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΓΝ «Αττικόν»-Διευθύντρια Προγράμματος
Νικόλαος Σαλάκος
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΓΝ «Αττικόν»
Νικόλαος Βραχνής
Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΓΝ «Αττικόν»
Γεώργιος Μαστοράκος
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Εμμανουήλ Ζουμάκης
Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαράλαμπος Χρέλιας
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΓΝ «Αττικόν»

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Master of Science Photo Archive Διεθνείς συνεργασίες »

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244