Προσωπικό

Προσωπικό

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Καλανταρίδου Σοφία Καθηγητής-Διευθυντής
Σαλάκος Νικόλαος Αναπλ. Καθηγητής
Χρέλιας Χαράλαμπος  Αναπλ. Καθηγητής
Συριστατίδης Χαράλαμπος  Επίκ. Καθηγητής
Βραχνής Νικόλαος Επίκ. Καθηγητής
Παναγόπουλος Περικλής  Επίκ. Καθηγητής
Πατσούρας Κωνσταντίνος Διευθυντής  Ε.Σ.Υ.
Γραμματικάκης Ιωάννης  Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ.
Τρακάκης Ευτύχιος Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ.
Σαλλούμ Ιωάννης  Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ.
Θεοδώρου Σπυριδούλα  Επιμελήτρια Β', Ε.Σ.Υ
Τσιώλης Ιωάννης Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ.
Χαλκιά Ευγενία Επιμελήτρια Β', Ε.Σ.Υ
Λούης Κωνσταντίνος Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ.
Μίνκωφ Αθανάσιος Επικουρικός  Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ.

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Γραμματεία Κλινικής: Βράττυμου Γεωργία
Γραμματεία Μεταπτυχιακού: Παυλοπούλου Γιώτα

 

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
Χριστοδουλοπούλου Βασιλική Κλινική
Αλεξίου Ελένη  Μαιευτήριο
Βουργέντη Κωνσταντίνα  Μαιευτήριο
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ-ΜΑΙΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Δρούγκα Αναστασία  Κατσιαμπέρη Χαρίκλεια 
Γκουνάρα Ελένη  Σκούρα Μαρία 
Κουτσουδάκη Βαρβάρα  Δελέγκου Μαρία 
Τζήκα Ελένη  Σπυροπούλου Αθανασία 
Καλαντζή Παρασκευή   
Χάδλα Παρασκευή   
Ζαχαρίου Μαρία   
Τζιβρά Ειρήνη   
Δρακάτου Ειρήνη  
   
   

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Δομή »

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244