Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Από το Σεπτέμβριο του περασμένου ακαδημαϊκού έτους η Κλινική πραγματοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την Παθολογία της Κύησης στο οποίο λαμβάνουν μέρος διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος η Κλινική διοργανώνει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια – ημερίδες πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Διευθυντής του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Διευθυντής της Γ΄Μ/Γ Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αττικόν» Νικ. Παπαντωνίου, ενώ προηγούμενοι Διευθυντές ήταν οι Καθηγητές Μαιευτικής Γυναικολογίας Εμμ. Σαλαμαλέκης και Δημ. Κασσάνος.
Τη διεύθυνση του Πρίγράμματος έχουν ο Καθηγητής Εμμ. Σαλαμαλέκης και ο Αναπλ. Καθηγητής Δημ. Κασσάνος.
Οι μετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο των σπουδών τους καθώς η Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και με διαρκώς αυξανόμενο σε κάθε τομέα έργο.

Η οργάνωση και επιμέλεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έγινε από τον Επιμελητή Α’ Ι. Εμμ. Γραμματικάκη.

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244